Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń

737 951 558

Ubezpieczenie NNW

Dodatkowe, dobrowolne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków najczęściej proponowane przy okazji zawierania umowy ubezpieczenia OC. Chroni ono kierowcę i pasażerów podczas jazdy i postoju.

Towarzystwa Ubezpieczeniowe proponują dwa warianty do wyboru:

– ubezpieczenie kierowcy,
– ubezpieczenie kierowcy i pasażerów.

Wypłata odszkodowania

Odszkodowanie jest wypłacane za uszkodzenie ciała, trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć. Jego wysokość zależy od stopnia uszkodzenia ciała i od wysokości sumy ubezpieczenia. Wartość wyrażana jest procentowo. Im wyższa suma ubezpieczenia tym wyższa kwota odszkodowania.

Całość sumy ubezpieczenia wypłacana jest w 2 przypadkach:

– śmierć ubezpieczonego,
– wystąpienie u ubezpieczonego trwałych zaburzeń psychoruchowych.

W ramach NNW, ubezpieczyciel pokrywa koszty związane z leczeniem i rehabilitacją, jeżeli uszczerbek na zdrowiu powstał podczas:

– wsiadania lub wysiadania z pojazdu,
– jazdy pojazdem,
– zatrzymania pojazdu,
– przebywania w pojeździe podczas postoju,
– naprawy pojazdu na trasie.

Na co zwrócić uwagę przy zawieraniu umowy?

Bardzo ważny jest punkt mówiący o wyłączeniu od odpowiedzialności. W niektórych zaistniałych sytuacjach określonych przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe możemy nie otrzymać odszkodowania, np.: jeżeli podczas zdarzenia byliśmy pod wpływem środków odurzających (alkohol, narkotyki).

Mając na uwadze fakt, że oferta ubezpieczeniowa jest dość szeroka, warto przed podjęciem decyzji o wyborze ubezpieczyciela i podpisaniu umowy zasięgnąć opinii specjalistów z DK Finanse Ubezpieczenia, którzy na podstawie Państwa preferencji wybiorą najlepiej dopasowany wariant ubezpieczenia NNW oraz wytłumaczą wszystkie niejasności związane z umową.