Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń

737 951 558

Ubezpieczenie na życie

To rodzaj ubezpieczeń, które swoją ochroną obejmują życie ubezpieczonego. Mogą być zawarte na pewien określony termin lub dożywotnio. W trakcie trwania polisy w razie wystąpienia wypadku ubezpieczeniowego, czyli śmierci ubezpieczonego zakład ubezpieczeń wypłaca świadczenie uposażonym. W tym momencie wygasa też obowiązek opłacania składek.

Jeżeli ubezpieczony dożyje określonego w umowie ubezpieczeniowej terminu, to wtedy zakład ubezpieczeń wypłaci mu świadczenie. W sytuacji kiedy ubezpieczony umrze w trakcie okresu ubezpieczeniowego, to wszystkie wpłacone składki przechodzą na rzecz Towarzystwa Ubezpieczeniowego. Nie ma możliwości ich odzyskania.

Ubezpieczenia na życie dają poczucie bezpieczeństwa oraz gwarancję na ochronę życia własnego i najbliższych. Dostępna na rynku oferta ubezpieczeń na życie jest bardzo szeroka. Swoim zakresem obejmuje wypłatę świadczenia zarówno na wypadek śmierci jak i choroby. Wypłata odszkodowania pozwala pokryć koszty związane z leczeniem i pochówkiem.

Czy warto wykupić indywidualne ubezpieczenie na życie?

W tej kwestii zdania są podzielone. Jednak biorąc pod uwagę różne zdarzenia losowe, które mogą nas dotknąć, wykupienie polisy ubezpieczeniowej na życie wydaje się być jak najbardziej uzasadnione.

W przypadku śmierci ubezpieczonego, rodzina może liczyć na wysokie odszkodowanie do wysokości sumy ubezpieczenia. Dzięki otrzymanej kwocie będzie miała zapewnione poczucie bezpieczeństwa, które zostało zachwiane z chwilą odejścia ubezpieczonego.

Zakres indywidualnego ubezpieczenia na życie może zostać rozszerzony o objęcie ochroną na wypadek nagłego zachorowania, pobytu w szpitalu, kosztów związanych z zakupem leków lub innych nieprzewidzianych okoliczności (uszczerbek na zdrowiu, wypadek w pracy, wypadek komunikacyjny, śmierć w wyniku zachorowania na raka, itp.).

Rodzaje ubezpieczeń na życie

  1. terminowe
  2. na życie i dożycie
  3. posagowe
  4. polisy z funduszem kapitałowym
  5. rentowe
  6. chorobowe jako uzupełnienie wyżej wymienionych rodzajów ubezpieczeń.

Ubezpieczenia terminowe są zawierane na pewien określony czas. Okres trwania wybierany jest w zależności od potrzeb. Jednak nie może przekroczyć określonego wieku, przeważnie 75 lat. Mają za zadanie chronić, głównie rodzinę ubezpieczonego. Wypłacane są uposażonym tylko w przypadku śmierci ubezpieczonego. Idealne rozwiązanie jako ubezpieczenie kredytu.

Ubezpieczenia na życie i dożycie terminowe są zawierane na pewien określony czas. Ich zadaniem jest ochrona bliskich ubezpieczonego. Gwarantowana suma ubezpieczenia wypłacana jest w przypadku śmierci ubezpieczonego lub z chwilą wygaśnięcia polisy. Idealne rozwiązanie jako dodatkowe środki na emeryturę. W przypadku zerwania umowy przed jej zakończeniem, Ubezpieczyciel zwróci tylko część wpłaconych składek (wartość wykupu).

Ubezpieczenia na dożycie to rodzaj długoterminowej polisy na życie. Jeżeli ubezpieczony dożyje okresu ubezpieczenia to wtedy ubezpieczyciel gwarantuje wypłatę świadczenia. W tym wypadku umowy zawierane są na okres 10, 20, 25 lat lub do określonego wieku ubezpieczonego. Przeważnie jest to osiągnięcie przez niego wieku emerytalnego. Śmierć ubezpieczonego w trakcie trwania okresu ubezpieczenia przerywa bieg ubezpieczenia. Wpłacone składki przechodzą na własność Towarzystwa Ubezpieczeniowego i nie można ich odzyskać. Z tego powodu mało osób decyduje się na ten rodzaj ubezpieczenia.

Ubezpieczenia bezterminowe zawierane są na czas nieokreślony. Większość z nich skierowana jest w stronę osób pomiędzy 65, a 75 rokiem życia. Stanowią ochronę do końca życia ubezpieczonego. Zazwyczaj są droższe w porównaniu z innymi ubezpieczeniami zawieranymi na określony czas trwania. Zerwanie umowy wiąże się ze zwrotem tylko części wpłaconych składek.

Ubezpieczenia posagowe są przeznaczone dla rodziców lub opiekunów dzieci. Osoba ubezpieczająca musi być w wieku poniżej 56 lat. Polisa ma na celu zebranie środków na przyszłość dziecka (studia, mieszkanie, itp.).