Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń

737 951 558

Ubezpieczenie GAP

Ubezpieczenie GAP to propozycja dla osób, które kupują samochód na kredyt lub leasing. Jest to dodatkowe ubezpieczenie, które warto wykupić. Można nim pokryć koszty związane z naprawą lub kradzieżą pojazdu w przypadku kiedy odszkodowanie z polisy OC lub AC jest niewystarczające.

Czym jest ubezpieczenie GAP?

Jest to ubezpieczenie od straty finansowej, która zabezpiecza ubezpieczonego przez cały okres trwania umowy kredytowej lub leasingu. Chroni przed utratą wartości pojazdu w czasie. Jeżeli dojdzie do szkody całkowitej lub kradzieży auta ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie, które jest wyliczane na podstawie wartości rynkowej pojazdu sprzed wypadku lub kradzieży.

Pieniądze z GAP przysługują każdemu ubezpieczonemu niezależnie od tego czy był on sprawcą wypadku czy też nie.

Rodzaje ubezpieczenia GAP

Dostępne są 3 rodzaje ubezpieczenia GAP:

Fakturowy – najdroższy i najlepiej zabezpieczający. Przy szkodzie całkowitej wypłacana jest różnica między ceną auta z faktury, a jego wartością rynkową sprzed wypadku,

Finansowy – najtańszy. Można nim pokryć różnicę między pozostałymi do spłaty ratami, a kwotą odszkodowania uzyskaną z ubezpieczenia AC,

Indeksowy – najczęściej wybieramy. To pośrednia opcja. Odszkodowanie jest wypłacane w wysokości 20-30% wartości auta.