Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń

737 951 558

Ochrona prawna

Ubezpieczenie ochrony prawnej jest ubezpieczeniem majątkowym, którego zadaniem jest ochrona ubezpieczonego przed ponoszeniem kosztów związanych z postepowaniem w sądzie. Zakres ochrony może być bardzo różny.

Najczęściej w ramach ubezpieczenia pokrywane są koszty:
1. wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego również porady i konsultacje
2. opłaty sądowe (wpis, koszty biegłych i świadków, opłaty za apelację itp. )
3. mediacji na etapie przedsądowym i sądowym
4. rzeczoznawcy majątkowego na etapie przedsądowym
5. ochrony prawnej w postępowaniu cywilnym lub karnym
6. dojazdu na rozprawę sądową
7. poręczenia majątkowego w formie zwrotnej.

Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność do górnej granicy sumy ubezpieczenia. W większości towarzystw ubezpieczeniowych w zawartej umowie jest zapis mówiący, że każda wypłata świadczenia lub odszkodowania zmniejsza sumę ubezpieczenia o wypłaconą kwotę. Ubezpieczenie działa na terytorium Polski. Ma zastosowanie w życiu prywatnym, jak również w przypadku firm i osób uprawiających wolny zawód.

Istnieje możliwość ubezpieczenia każdej grupy zawodowej. Ochroną prawną można także objąć flotę pojazdów firmowych. W wyborze odpowiedniego zakresu zgodnie z potrzebami pomogą specjaliści z DK Finanse Ubezpieczenia. Zapraszamy do współpracy i czekamy na telefon od Państwa.